Turpaddling

EKS har valt att införa en gradering av våra turer, för att medlemmar ska förstå svårighetsnivån på turen och lättare kunna välja en tur som passar den egna förmågan. Det går givetvis fortfarande att kontakta turledaren om man är osäker och har frågor.

EKS är en förening där medlemmarna genomför turerna tillsammans. Det innebär att deltagare på en tur har ett eget ansvar för sig själva och ska se till att ta del av den information som ges av turledaren. Det innebär också att man som deltagare – från ledaren, kan få ett ansvar även för gruppen utifrån den kompetensnivå man besitter.

Nivå 1

Tur som går i skyddade vatten nära land. Avbrott i paddlingen för vila och urstigning under turen. Turer på nivå 1 innefattar ingen övernattning.

Passar paddlare som är nybörjare med liten eller ingen paddelvana, eller de som vill följa med på en lugn och vilsam tur.

Nivå 2

Tur som kan gå på större oskyddade vatten men i lugnt väder. Turen kan även genomföras under lite mer vind men då gör man skyddade och mindre utsatta vägval. Turen innefattar lite längre sträckor utan möjlighet att kliva ur, där man i stället pausar och vilar sittandes i kajaken. Turen kan innefatta en eller flera övernattningar.

Passar paddlare som är hyfsat bekväma med vågor och vind samt klarar att paddla lite längre (ca 10 km) sträckor åt gången (utan möjlighet att kliva ur) och dagsetapper upp till 20 km. Det är önskvärt att paddlaren har erfarenhet av själv- och kamraträddning.

Nivå 3

Tur som innefattar längre överfarter på öppet oskyddat vatten, även i blåsigt väder och i sjö med vågor. Dagsetapper kan överstiga 20 km. Turen innefattar med största sannolikhet en eller flera övernattningar.

Passar kompetenta paddlare med god kajakvana som klarar av att paddla mer än 3 timmar åt gången i olika krävande miljöer tex. öppet vatten med större vågor. Paddlaren ska behärska själv- och kamraträddning.

Ytterligare information kan hämtas i följande dokument

Turgradering EKS – innehåller även information om ansvarsfördelning på turerna.

Vägledande packlista EKS – innehåller rekommendationer gällande både individuell samt gruppgemensam utrustning.

Säkerhetsplan för Eskilstuna kanotsällskap (EKS) – hur agerar vi om olyckan är framme?

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.